Misiune & Viziune

Preocuparea noastră constantă pentru consolidarea prestigiului acestor școli, pentru ca ele sa se reconfirme ca scoli de elita, a făcut posibila recunoașterea in plan local, național si internațional.

Obiectivul de importanta majora al școlilor noastre este de a le oferi elevilor o educație polivalenta, astfel încât in momentul in care își termina studiile sa fie niște tineri responsabili, disciplinați, buni cetățeni, sa aibă o gândire raționala temeinic argumentata, sa cunoască pe deplin valorile umane si sa aibă un bagaj important de cunoștințe din domenii variate.
Demersul nostru educațional, centrat pe nevoile elevului și pe integrarea profesională și socio-culturală, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității elevilor.

Întreaga activitate va fi organizata astfel încât sa se creeze un mediu educațional de calitate, profesionist, la standarde educaționale înalte, care sa ofere elevilor șanse de afirmare intelectuala si profesionala

Unul dintre obiectivele noastre este să oferim tuturor și fiecăruia dintre elevi educația necesară pentru a deveni persoane capabile să învețe pe tot parcursul vieții cu o cultură și valori proprii bine definite, absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în societate.

De asemenea, orientarea dinamică a întregului proces instructiv-educativ spre formarea unor absolvenți de valoare, a căror pregătire să răspundă exigențelor actuale, absolvenți care să își poată dezvolta cariere de succes și să ne reprezinte cu cinste în țară și străinătate marchează misiunea și viziunea noastră.

default